PETAVER s.r.o.

Naša spoločnosť vznikkla v roku 2015. Zaoberá sa stavebnými a zemnými prácami na územi Slovenskej republiky.

Medzi naše hlavné priority spoločností patrí:

  • komplexné uspokojovanie požiadaviek zákazníkov
  • dôraz na kvalitu realizovaných prác a dodávaných materiálov,
  • ohľad na minimalizovanie nákladov zakazníka.

V prípade požiadaviek zakazníka vieme zabezpečiť ľubovoľné stavebné stroje a mechanizmy našimi zmluvnými partnermi.